גבעת הראל
גבעת הראל ישוב קהילתי חקלאי
גבעת הראל
ב"ה
"מפי עוללים ויונקים יסדת עז"
'אין עז אלא תורה' (מדרש תהלים כא),
כשכחות האדם מתגלים מתוך אור ויניקה מעולמו הפנימי, בו טמונה
התורה,
הם מתגלים בבהירות, בצלילות, בגבורה ובענוה.
זכינו כמעט לעשרים שנה של הראל עז. לא שערנו מה אצור בנפש הזאת.
מה שהתגלה היה, אכן,מרהיב בעז, בגבורה ובענוה.

הראל בן-נון

הראל בן נון
גבעת הראל חץ למעלה